We wrześniu tego roku wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 25,2 mld zł, czyli o 28,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformowała GPW w środowym komunikacie.

Dodano, że wartość obrotu akcjami na rynku głównym GPW w ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne bez transakcji pakietowych) wyniosła we wrześniu br. 21,9 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Z kolei średnia dzienna wartość obrotu akcjami była we wrześniu o 26 proc. wyższa rdr i wyniosła 1,1 mld zł.

Jak podano, wartość indeksu WIG na koniec września 2018 r. wyniosła 58 974,76 pkt i była o 8,3 proc. niższa niż przed rokiem.

Spółka przekazała, że na rynku NewConnect we wrześniu 2018 r. odnotowano spadek wartości obrotu akcjami o 6,1 proc. rdr, do 114,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect we wrześniu spadła o 6,5 proc. rdr i wyniosła 102,6 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 720,3 tys. szt., o 1,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Z kolei wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 3,6 proc., do 135,8 tys. szt.

"Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 83,1 mld zł na koniec września 2018 r. wobec 68,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła we wrześniu 2018 r. o 32,8 proc. rdr do poziomu 154,5 mln zł" - czytamy.

Spółka przekazała, że łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym we wrześniu 2018 r. wyniósł 30,8 TWh, co oznacza wzrost o 145,7 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 167,4 proc. rdr., do 28,6 TWh.

Jeśli chodzi o obrót gazem ziemnym, to łączny wolumen wyniósł we wrześniu 2018 r. 19,4 TWh, o 39,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 39,2 proc., do 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast wzrost o 48,5 proc., do 18,6 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (+białe certyfikaty+) na rynku spot wyniósł we wrześniu 2018 r. 4,1 TWh, co oznacza wzrost o 9,3 proc. rdr" - czytamy.

Spółka przekazała, że we wrześniu br. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych wobec 21 rok wcześniej.

Kapitalizacja 421 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec września br. 624,62 mld zł (146,23 mld euro). Łączna kapitalizacja 470 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na rynku głównym sięgnęła na koniec września br. 1 235,93 mld zł (289,35 mld euro).

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

>>> Czytaj też: Rekordowa kara dla banku. Raiffeisen zapłaci 50 mln zł