"We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,7%), odzieży i obuwia (o 2,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,15 pkt proc. i 0,12 pkt proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 2,3%), rekreacji i kultury (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,11 pkt proc. i 0,06 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 7%), a także żywności (o 2,3%) oraz mieszkania (o 2%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 0,6 pkt proc., 0,52 pkt proc. i 0,51 pkt proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 3,6%) oraz odzieży i obuwia (o 3,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,18 pkt proc. i 0,17 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI we wrześniu w ujęciu r/r.

>>> Czytaj też: Polacy na potęgę inwestują w mieszkania. Co trzeci zakup to lokata kapitału