MFW nalega na podwyżkę cen – według różnych ocen - o 30-60 proc., podczas gdy szef rządu uważa taki wzrost za nieuzasadniony. W 2019 roku na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne.

„Ceny gazu od 1 listopada wzrosną jedynie o 23,5 proc, a nie o 60 proc. To jest to, do czego udało nam się dojść podczas tych rozmów” – powiedział Hrojsman po posiedzeniu rady ministrów.

Premier dał do zrozumienia, że podwyżka została uzgodniona z MFW. „Rozpoczynaliśmy negocjacje od tego, że ceny wzrosną o 60 proc., ale w wyniku rozmów i kompromisu porozumieliśmy się, że od 1 listopada wzrosną one o 23,5 proc.” – podkreślił.

„Sądzę, że nie ma wśród nas zwolenników takiej decyzji, ale jest to wymuszony krok” – oświadczył Hrojsman.

W ramach zatwierdzonego w marcu 2015 roku trzyletniego programu rozszerzonego finansowania Ukraina ma otrzymać od MFW łączne wsparcie w wysokości 17,5 mld USD. Fundusz jednak stale obserwuje postępy w realizacji reform i uzależnia od nich wypłatę kolejnych transz pomocy.

Pierwszą transzę w wysokości 5 mld USD Ukraina dostała w 2015 roku. Program współpracy przewidywał cokwartalne przeglądy finansowania, wydzielenie w 2015 roku trzech kolejnych transz w wysokości 1,66 mld USD i zmniejszenie transz kwartalnych w latach 2016-18 do 0,62 mld USD.

W sierpniu 2015 roku Ukraina otrzymała drugą transzę w wys. 1,7 mld USD, po czym nastąpiła przerwa w wypłatach, związana z niewypełnieniem przez Kijów szeregu warunków, kryzysem politycznym i zmianą rządu.

W kwietniu 2016 roku, po objęciu urzędu premiera przez Hrojsmana, negocjacje z MFW zostały wznowione i kolejną, trzecią transzę, wypłacono Ukrainie po kilku miesiącach, we wrześniu, a czwartą w kwietniu 2017 roku. Łączna wartość wypłaconych dotąd transz wynosi 7,62 mld USD.

Od lipca 2017 roku rozmowy władz ukraińskich z MFW skomplikowały się w związku ze sporem o ceny gazu dla ludności. Źródła rządowe twierdziły, że strona ukraińska zaproponowała MFW co najmniej osiem wariantów zmiany formuły kształtowania cen gazu, by uniknąć niezadowolenia społecznego. Fundusz ze swej strony zajmował w tej sprawie twarde stanowisko.

Szefowa MFW Christine Lagarde w czerwcu mówiła, że realizacja postulatów w sprawie cen gazu jest żywotnie ważna dla zakończenia przeglądu programu finansowania. Jeszcze jednym, ważnym warunkiem jest przestrzeganie granic deficytu budżetowego.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)