Decyzje EBC były zgodne z oczekiwaniami rynku.

O godz. 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc." - napisano w komunikacie.

"Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie" - dodano.

EBC potwierdził zamiar całkowitego wygaszenia QE do zera z końcem grudnia 2018 r., przy obniżeniu od października miesięcznej skali skupu aktywów netto do 15 mld euro.

"Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na nowym poziomie 15 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2018 r. i przewiduje, że jeśli średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych, zakupy zostaną następnie zakończone" - napisano w komunikacie.

Rada Prezesów podtrzymała również forward guidance dla polityki reinwestycji.

"Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - wynika z komunikatu.

Na zaplanowanej konferencji prasowej jednym z głównych punktów będzie ocena perspektyw dla wzrostu gospodarczego według EBC. Jeszcze we wrześniu bankierzy z Frankfurtu oceniali, że bilans ryzyka dla gospodarki eurolandu pozostaje "zasadniczo zrównoważony".

Od ostatniego spotkania bankierów koniunktura gospodarcza w eurolandzie uległa jednak dalszemu ochłodzeniu, a wskaźniki wyprzedzające sugerują kontynuację tego trendu.

Ponadto ciągle nierozwiązana pozostaje kwestia włoskiego budżetu, który został odrzucony przez Komisję Europejską, co wprowadza na rynki finansowe dodatkową niepewność. Równocześnie wzrost premii za ryzyko geopolityczne (Iran, Arabia Saudyjska) pcha w górę ceny ropy naftowej, co również nie pozostaje obojętne dla kondycji gospodarki europejskiej.

Prezes EBC M. Draghi może również być dopytywany o swój komentarz pod adresem inflacji bazowej, której odbicie ocenił niedawno jako "relatywnie ożywione". Rynek odebrał słowa bankiera jako jastrzębi sygnał.

Uwaga rynków przesuwa się coraz bardziej w kierunku polityki reinwestycji spłat kapitału EBC. W ocenie większości obserwatorów bank najprawdopodobniej wstrzyma się na razie z ujawnianiem swoich planów w tym zakresie.

Inwestorów interesuje przede wszystkim, czy EBC zdecyduje się na wydłużenie przeciętnej zapadalności posiadanych w bilansie aktywów ("operacja twist"), jak długo będzie reinwestował spłaty kapitału po zakończeniu QE netto oraz jaka będzie struktura reinwestycji.

Języczkiem u wagi w 2019 r. może być w tym kontekście zaplanowana zmiana udziałów poszczególnych państw eurolandu w tzw. kluczu kapitałowym, według którego EBC skupuje aktywa i dokonuje reinwestycji.