Work Service: Został spełniony jeden z warunków w umowie sprzedaży Exact Systems


Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Spełniony został jeden z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems, zawartej pomiędzy Work Service a Remango Investments (SPV), spółką celową, w której Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski posiadają udziały, podał Work Service.
"Spełniony warunek zawieszający dotyczył zawarcia umowy rozporządzającej dotyczącej nabycia przez spółkę (Exact Systems) udziałów w spółce QLS Automotive – Servicos de controlo de qualidade e logistica, LDA., z siedzibą w Parque Industrial Auto Europa, Lote 10 – CCI 10201, Quinta do Anjo, Setúbal, Palmela, Portugalia (QLS). Udziały w QLS zostaną nabyte przez spółkę w momencie zamknięcia transakcji i zapłaty ceny za te udziały" - czytamy w komunikacie.
17 września 2018 roku SPV otrzymała zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, przypomniano.
Strony oczekują na spełnienie pozostałych warunków zawieszających przewidzianych przez umowę. Intencją stron jest zamknięcie transakcji i zawarcie umowy przyrzeczonej w wykonaniu postanowień umowy do 31 października 2018 roku.
"Sprzedaż akcji Exact Systems S.A. przez emitenta jest konsekwencją wybranej przez zarząd opcji strategicznej w zakresie przyszłości spółki zależnej Exact Systems S.A. [...] oraz realizacją przyjętej strategii rozwoju i restrukturyzacji grupy na lata 2018-2020 [...]. W myśl przyjętej strategii emitent redukuje zobowiązania akwizycyjne wobec udziałowców mniejszościowych spółek zależnych oraz planuje przeznaczyć środki pozyskane ze sprzedaży akcji Exact Systems S.A. głównie na dalsze dostosowywanie struktury finansowania grupy poprzez jej stopniowe oddłużanie" - czytamy dalej.
4 października Work Service informował, że zawarł z Remango Investments przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Exact Systems.
Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.
(ISBnews)