Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Radpol szacuje, że capex w 2019 r. będzie zbliżony do tegorocznego, który powinien się zamknąć kwotą ok. 8 mln zł, poinformowali członkowie zarządu.
"Tegoroczny będzie ok. 8 mln zł, mamy jeszcze dwie inwestycje do zakończenia w IV kw." - powiedziała wiceprezes Anna Kułach podczas konferencji prasowej.
"Myślę, że przyszłoroczny byłby porównywalny; 8, może 9 mln zł. [Przeznaczony będzie] na modernizację sprzętu, na zmniejszenie energochłonności. Rzeczy, które powinny w krótkim okresie zwiększyć output, zwiększyć wartość dodaną, czyli marżowość sprzedaży i częściowo zmniejszyć koszty" - wskazał prezes Michał Jarczyński.
Kułach dodała, że capex na 2019 r. będzie przeznaczony też w części na 3-letni, dofinansowany projekt badawczo-rozwojowy, związany z nowym rodzajem materiałów dla rur termokurczliwych.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)