STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-11-03
IRDN /IRDN Index 296,22
sIRDN /sIRDN Index 351,82
offIRDN / offIRDN Index 188,92
IRDN24 /Base 283,38
IRDN8.22 /Peak 340,08
IRDN23.7 / Offpeak 188,86
TGe24 279,37
TGeBase 282,50
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 89 009,30
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 292 898,70

Źródło: Giełda Energii SA