Talanx miał 51 mln euro zysku netto, 259 mln euro zysku EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Talanx odnotował 51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 19 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 259 mln euro wobec 21 mln euro straty rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 8 331 mln euro w III kw. 2018 r. wobec 7 686 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 488 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 444 mln euro zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 27 091 mln euro w porównaniu z 25 239 mln euro rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

(ISBnews)