"Planowana stymulacja (fiskalna - PAP) niesie znaczne negatywne ryzyka i pozostawiłaby Włochy bardzo podatne (na zagrożenia gospodarcze - PAP). (...) Prognozujemy, że dług publiczny pozostanie w okolicach 130 proc. PKB w najbliższych 3 latach. By ustabilizować dług w późniejszym okresie potrzebne będą dodatkowe dostosowania fiskalne (...)" - napisano we wtorkowym raporcie.

"Wystąpienie nawet niewielkich negatywnych szoków, takich jak spowolnienie wzrostu lub rosnące spready, zwiększyłoby zadłużenie, co z kolei wzmocniłoby ryzyko, iż Włochy będą zmuszone do wdrożenia znacznej konsolidacji fiskalnej, przy słabnącej gospodarce. Taki scenariusz mógłby przekształcić spowolnienie gospodarcze w recesję" - dodano.

MFW rekomenduje Włochom wdrożenie działań ograniczających ekspansję fiskalną, by ograniczyć poziom długu publicznego.

"Rekomendujemy podjęcie niewielkiej i stopniowej konsolidacji fiskalnej, by pomóc ścieżce długu publicznego znaleźć się na wyraźnie spadkowej trajektorii oraz by obniżyć koszty finansowania. Konsolidacja finansów publicznych byłaby rozsądnym posunięciem, gdy otoczenie zewnętrzne pozostaje sprzyjające, a wzrost gospodarczy kształtuje się powyżej potencjału" - napisano.

"Cel w postaci niewielkiej nadwyżki (budżetowej - PAP) za 4-5 lat (...) zapewniłaby wyraźny spadek długu. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia szoków, Włochy nie byłby zmuszone do wdrożenia istotnej konsolidacji" - dodano.

>>> Czytaj też: Merkel: Europa potrzebuje wspólnej armii. "Euro będzie działać, jeśli traktaty będą respektowane"