PAŻP poinformowała we wtorek na stronie internetowej, że wraz z IATA opracowały pierwszą edycję strategii rozwoju przestrzeni powietrznej dla Polski.

Agencja powołując się na prognozy IATA podała, że dynamika wzrostu ruchu lotniczego w Polsce wskazuje, że w ciągu najbliższych dwóch dekad liczba operacji lotniczych ulegnie podwojeniu do poziomu 1,5 mln lotów rocznie. "Jednocześnie z prognoz IATA wynika, że liczba pasażerów obsługiwanych przez polskie lotniska będzie rosła w tempie 5,6 proc. Średnio rocznie i w roku 2030 osiągnie wartość 68 mln" - dodano.

W strategii wskazano, że w 2005 roku lotniska w naszym kraju obsłużyły 4,6 mln pasażerów, a usługi oferowało pięciu licencjonowanych operatorów lotniczych. Dla porównania w 2017 było to już blisko 40 mln pasażerów (wzrost o 800 proc.), a usługi oferowało 28 międzynarodowych linii lotniczych.

PAŻP zwróciła uwagę, że sprostanie temu wyzwaniu, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, poprawie przepustowości, redukcji kosztów oraz opóźnień, wymaga modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym i zmian w strukturach przestrzeni powietrznej. "Wprowadzenie tych zmian może przełożyć się m.in. na wpływ 6 mld euro do budżetu oraz powstanie 65 tys. nowych miejsc pracy do 2035 roku" - zaznaczono.

W strategii czytamy, że branża lotnicza w Polsce rozwija się szybciej niż w Unii Europejskiej. Ten wzrost - jak zaznaczono - ma być jeszcze wyższy dzięki realizacji CPK, czyli budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Autorzy zwracają jednak uwagę, że inwestycje będą również niezbędne w innych polskich portach lotniczych m.in. po to by sprostać rosnącemu ruchowi lotniczemu w kraju.

Dokument - jak wyjaśniła PAŻP - zawiera szereg uzgodnionych inicjatyw związanych z rozwojem struktur przestrzeni powietrznej oraz zarządzaniem ruchem lotniczym.

"Jestem przekonany, że działania PAŻP będą stanowiły istotny wkład w modernizację przestrzeni powietrznej w Europie. Aktualne potrzeby rynku lotniczego, w szczególności w zakresie zwiększania przepustowości, są głównym powodem, dla którego IATA i PAŻP podjęły tę oddolną inicjatywę" - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes Agencji Janusz Janiszewski.

Wiceprezes IATA na Europę Rafael Schvartzman zwrócił z kolei uwagę, że opóźnienia rejsów w europejskiej przestrzeni powietrznej stanowią poważną niedogodność dla pasażerów i mają negatywny wpływ na gospodarkę. "Przewidywany wzrost liczby pasażerów, szczególnie intensywny w Polsce, spowoduje nasilenie tego problemu. Stąd też tak ważne jest, by dalsze prace nad strategią rozwoju przestrzeni powietrznej dla Polski przebiegały w kooperacji PAŻP i przewoźników lotniczych. Bliska współpraca z PAŻP pozwala nam być spokojnym o optymalny rozwój żeglugi powietrznej w Polsce, przynoszący zarazem wymierne zyski ekonomiczne" - ocenił Schvartzman.