"W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,9%), żywności (o 0,5%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,2 pkt proc. i 0,11 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 pkt proc." - czytamy w komunikacie. 

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 7,5%), a także mieszkania i żywności (po 1,8%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 0,65 pkt proc., 0,47 pkt proc. i 0,4 pkt proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 3,6%) oraz odzieży i obuwia (o 2,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,18 pkt proc. i 0,16 pkt proc., podano także. 

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w październiku w ujęciu r/r.

>>> Czytaj też: Psujące się kredyty i nietrafione inwestycje. Zobacz, w jakiej kondycji są banki Czarneckiego