W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie przecena akcji spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, podał bank.

"Sytuacja banku jest stabilna, a cele biznesowe są realizowane zgodnie z przyjętą do 2021 roku strategią. Bank implementuje założenia Planu Trwałej Poprawy Rentowności oraz ogłoszonej w kwietniu br. strategii kapitałowej. W ostatnich miesiącach sytuacja kapitałowa banku uległa znaczącej poprawie w wyniku zarówno przeprowadzonych emisji akcji wzmacniających fundusze własne spółki, jak i obniżeniu wymaganych buforów kapitałowych. W samym roku 2018 główny akcjonariusz zasilił spółkę kwotą 390 mln zł" - czytamy w oświadczeniu banku.

GNB wskazał, że aktualne wskaźniki kapitałowe banku są istotnie powyżej europejskich norm określonych przez Rozporządzenie CRR. Sytuacja kapitałowa banku z perspektywy klientów nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną.

"Aktualne notowania akcji banku na GPW oraz doniesienia medialne nie mają związku z działalnością podstawową naszej instytucji. Bank koncentruje się na realizacji strategicznych celów biznesowych i wynikającej z nich poprawy stałych źródeł przychodu" - podsumowano.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

>>> Czytaj też: Rzeź na spółkach Czarneckiego. Idea Bank i Getin Noble Bank spadają o 20 proc.