Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 8,98 mln zł wobec 90,46 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 640,57 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 635,53 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 62,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 169,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1623,41 mln zł w porównaniu z 1813,09 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 112,56 mln zł wobec 392,24 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 60,68 mln zł wobec 61,12 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)