APS Energia miała 0,43 mln zł straty netto, 0,46 mln zł zysku EBIT w III kw.


Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 0,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 0,46 mln zł wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,91 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 16,49 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,61 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 80,78 mln zł w porównaniu z 62,95 mln zł rok wcześniej.
"Za wzrost przychodów odpowiada wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży na rynku rosyjskim oraz wzrost marż na rynku polskim i rosyjskim. Na zwiększenie rentowności miał także wpływ zmniejszony udział sprzedaży spółki zależnej Enap S.A., oferującej usługi o niższych marżach niż przeciętne w grupie" - czytamy w raporcie.
Marża brutto na skonsolidowanej sprzedaży wzrosła z poziomu 15,3% w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku, do 25,5% w bieżącym okresie sprawozdawczym, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2,36 mln zł wobec 1,71 mln zł straty rok wcześniej.
APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,77 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)