Michał Wójcik w latach 1998-2009 wchodził w skład zarządu Vistula Group.

Uchwała wejdzie w życie z dniem i pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS połączenia Vistuli z Bytomiem.

Pod koniec października akcjonariusze Vistuli i Bytomia wyrazili zgodę na połączenie spółek.

Połączenie ma odbyć się poprzez przeniesienie majątku Bytomia na Vistula Group w zamian za akcje Vistuli. Vistula stanie się właścicielem 100 proc. akcji Bytomia. (PAP Biznes)