Mostostal Zabrze miał 3,73 mln zł zysku netto, 3,76 mln zł zysku EBIT w III kw.Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,76 mln zł wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 167,05 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 185,38 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 9,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 443,27 mln zł w porównaniu z 523,3 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów to wynik przyjętej i sukcesywnie realizowanej nowej strategii, zakładającej ograniczenie dużych, niskomarżowych kontraktów i koncentrację na działaniach związanych z realizacją mniejszych kontraktów o wyższych marżach i znacznie mniejszym poziomie ryzyka. Taka strategia zapewnia również dostosowywanie wielkości obrotu do możliwości przerobowych grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży zrealizowane na rynku krajowym w wyniosły 298,37 mln zł w I-III kw. i stanowiły 67% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 144,9 mln zł, tym samym udział eksportu wyniósł 33%.

"Największe zaangażowanie w okresie trzech kwartałów 2018 roku grupy kapitałowej Mostostal Zabrze dotyczyło prac zleconych i realizowanych w ramach grupy projektów KT EFRA Lotos Gdańsk oraz rozbudowy fabryki katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej dla BASF Polska Sp. z o.o." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 9,37 mln zł wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2017 r. spółka miała 650,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)