"Spowolnienie nadchodzi, ale będzie miało zdrowy charakter. (...) Podtrzymujemy stanowisko, że wzrost w tempie powyżej 5 proc. w Polsce nie jest zrównoważony, w szczególności w świetle: wyzwań podażowych (siła robocza), spowolnienia w strefie euro, braku dodatkowego impulsu stymulacyjnego dla konsumenta" - napisano w raporcie.

"Obecnie prognozujemy wzrost PKB na poziomie 5,1 proc. w 2018 r. i 3,8 proc. w 2019 r. (poprzednio: 4,9 proc. i 4,0 proc.). (...) Nasze pierwsze szacunki na 2020 r. to 3,6 proc." - dodano.

Wzrost inflacji w 2019 r. nie skłoni RPP do podwyżek stóp procentowych - uważają analitycy MS.

"Wyższa inflacja w 2019 r. nie wystarczy do podwyżek stóp procentowych. (...) nawet przy przekroczeniu przez inflację poziomu 3 proc. w przyszłym roku wydaje się, że NBP wyklucza podwyżki stóp w 2019 r. Według nas jest całkowicie możliwe, że to nastawianie się zmieni, gdy inflacja będzie kształtować się powyżej 2,5 proc. Obecnie jednak nie wydaje się, by było to prawdopodobne i uważamy, że stopy proc. pozostaną bez zmian przez 2019 r. Prognozujemy podwyżki o 50 pb. (do poziomu 2 proc.) dopiero w 2020 r. (...) Co istotne, nie przewidujemy dużych podwyżek cen prądu dla konsumentów" - napisano w raporcie.

Zdaniem MS, problemy polskiego systemu bankowego nie powinny wpłynąć na politykę monetarną, o ile nie dojdzie do ich eskalacji.

"Sytuacja jest płynna, jednak na tym etapie nie wygląda na to, by bank centralny zdecydował się na inne działania niż zapewnienie możliwości zastrzyku płynnościowego dla jednego lub dwóch wybranych banków. Inwestorzy wydają się być zaniepokojeni, że państwowe banki mogą przyjść z pomocą mniejszym pożyczkodawcom z problemami. A nawet jeżeli taka konieczność się nie pojawi, (banki - PAP) mogą zostać poproszone o zasilenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - napisano.

Analitycy MS uważają, że w obliczu straty kilku punktów procentowych poparcia przez PiS przy "skandalach bankowych" wzrasta prawdopodobieństwo quasi-fiskalnych działań przed wyborami w 2019 r., na przykład zamrożenie cen energii lub subsydiów fiskalnych.

Poniżej zestawienie prognoz wybranych wskaźników makroekonomicznych wg Morgan Stanley (o ile nie podano inaczej dane w proc.).

2018 2019
Wzrost PKB (realny) 5,1 3,8
Spożycie prywatne 4,4 3,5
Spożycie publiczne 3,3 2,9
Inwestycje 6,6 5,8
Eksport 5,0 5,9
Import 5,4 5,8
Saldo C/A (proc. PKB) -0,5 -0,9
CPI (średnioroczne) 1,8 2,6
Stopa proc. 1,5 1,5
Saldo sektora gg (proc. PKB) -1,2 -1,5
Dług publiczny (proc. PKB) 48,5 47,4

>>> Czytaj też: Korolec: W 2023-2025 roku ceny aut spalinowych i elektrycznych zrównają się