Zysk operacyjny wyniósł 0,97 mln zł wobec 13,85 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,27 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 86,12 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 7,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 287,47 mln zł w porównaniu z 266,41 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 287 465 tys. zł a w analogicznym okresie 2017 roku 266 409 tys. zł, co stanowi wzrost o 8% r/r i wynika głównie ze wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży kredytów o 19%. Wzrost przychodów to efekt działań takich jak: płynne i wzorowe dostosowanie spółki Open Finance do nowych regulacji wynikających z Ustawy o Kredycie Hipotecznym, systematyczny wzrost efektywności ekspertów finansowych i nieruchomościowych, dynamicznie postępujący wzrost integracji sieci Open Finance i Home Broker S.A. popartych koniunkturą na rynku nieruchomości. Te działania wpłynęły także na poziom kosztów działalności operacyjnej, które wyniosły 278 214 tys. zł i wzrosły o 6%. Wzrost kosztów operacyjnych wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowizji ekspertów zewnętrznych o 10%, co jest związane ze wzrostem przychodów o 8% r/r, skompensowanych spadkiem kosztów z tytułu najmu oraz marketingu" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 6,37 mln zł wobec 49,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)