Naprawienie endemicznego problemu bezrobocia we Francji pozostaje jednym z kluczowych wyzwań rządu. Nacisk na zmniejszenie kosztów pracy i silniejsza gospodarka przyczyniły się do tego, że od końca 2015 roku rośnie liczba wakatów. Jednak to nie wystarczy. Bezrobocie ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie.

Jak ocenie Bloomberg Economics, obecnie na francuskim rynku pracy widoczne są oznaki bezrobocia strukturalnego, które występuje, gdy umiejętności, wiedza i poziom wykształcenia bezrobotnych nie odpowiadają potrzebom rynku, co powoduje trudności rekrutacyjne ograniczające zatrudnianie.

Reformy systemu szkolenia zawodowego pomogą usunąć te przeszkody, jednak na efekty tych działań w postaci znaczącego spadku bezrobocia, trzeba będzie jeszcze długo poczekać, ponieważ proces ten jest powolny i zajmie dużo czasu.

>>> Czytaj też: Skończył się zapał wobec cudzoziemców. Na nową politykę migracyjną musimy poczekać