W ciągu 7 lat Tajwan zmniejszy udział węgla w energetyce z obecnych ponad 46 proc. do 30 proc., przy jednoczesnej rezygnacji z energii jądrowej. Stawia też na elektryczny transport, by obniżyć emisję CO2 i zanieczyszczeń – zadeklarował w Katowicach minister ochrony środowiska Tajwanu Tsai Hung-Teh.

Tajwański minister przewodniczy delegacji tego kraju na odbywający się w stolicy Górnego Śląska Szczyt Klimatyczny ONZ – COP24. Tajwan należy do najbardziej widocznych uczestników katowickiego szczytu - w mieście można zobaczyć m.in. liczne plakaty, a także kursujące w pobliżu miejsca obrad tramwaje promujące hasło "Combating Climate Change - Taiwan Can Help", deklarujące pomoc Tajwanu w walce ze zmianami klimatycznymi.

Tsai Hung-Te przedstawił w poniedziałek przyjętą przez tajwański rząd „mapę drogową”, zakładającą m.in. znaczące zmniejszenie udziału węgla w gospodarce, oraz cele klimatyczne, zgodnie z którymi do 2030 r. wielkość emisji CO2 zmniejszy się o 20 proc. wobec bazowego poziomu z roku 2005.

Prawie 90 proc. rocznej emisji gazów cieplarnianych na Tajwanie pochodzi ze spalania paliw. „W ub. roku nasza energetyka była w 46,6 proc. oparta na węglu, gaz stanowił 34,6 proc., a energia jądrowa 8,3 proc. Do roku 2030 zakładamy zmniejszenie udziału węgla do 30 proc., przede wszystkim na rzecz gazu oraz energii ze źródeł odnawialnych” – powiedział PAP Tsai Hung-Teh.

Za siedem lat gaz ma stanowić połowę miksu energetycznego Tajwanu, węgiel 30 proc., a źródła odnawialne – przede wszystkim energetyka wiatrowa - 20 proc. Do 2025 r. Tajwan, położony w strefie zagrożonej trzęsieniami ziemi, zamierza całkowicie wycofać się z energetyki jądrowej – przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.

Reklama

„W naszym planie transformacji w kierunku bezemisyjnej gospodarki mamy szczegółowo rozpisane cele, wyrażone m.in. we wskaźnikach emisyjności. Chcemy obniżyć wskaźnik emisyjności w energetyce z 0,554 kg CO2 na kilowatogodzinę energii do 0,492 w roku 2020 i 0,394 w roku 2025” – poinformował minister.

Tajwański rząd – jak mówił Tsai Hung-Teh – stara się kreować świadomość społeczną w zakresie konieczności ochrony klimatu i transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wprowadzono m.in. specjalne oznaczenia towarów, wskazując, iż dany produkt – od wyprodukowania po dostarczenie do sprzedaży - jest niskoemisyjny. Obecnie takie oznaczenia ma ok. 20 proc. sprzedawanych na wyspie produktów.

Częścią tajwańskiego planu jest także upowszechnienie bezemisyjnego transportu. Plan zakłada, że od 2030 r. do użytku w państwowym transporcie publicznym będą dopuszczane wyłącznie autobusy elektryczne, od 2035 r. będzie można rejestrować wyłącznie elektryczne nowe skutery (to bardzo popularny środek transportu na Tajwanie – na wyspie jeździ ich ok. 14 mln), a od 2040 r. wszystkie nowe samochody mają być elektryczne.

Tajwan stawia też na przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie surowców – w ub. roku wskaźnik odzyskiwania surowców wtórnych przekroczył w tym kraju 52,5 proc., co uplasowało Tajwan na trzecim miejscu na świecie, za Niemcami i Austrią. Wskaźnik przetwórstwa butelek plastikowych na Tajwanie sięgnął w 2017 r. aż 95 proc. Podczas ubiegłorocznych piłkarskich mistrzostw świata około połowa z 32 drużyn biorących udział w turnieju miała koszulki wyprodukowane z butelek przetworzonych na Tajwanie.

„Chcielibyśmy, aby nasz plan transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, by zapobiec zmianom klimatycznym, mógł być wzorem dla innych krajów. Możemy dzielić się doświadczeniami i pomagać, np. w sferze technologii związanych z energetyką odnawialną” – ocenił Tsai Hung-Teh.

Dotąd Tajwan sponsorował m.in. projekt promujący wydajność energetyczną domostw i energię odnawialną na Wyspach Marshalla, a wraz z Belize wdraża projekt przeciwdziałania klęskom żywiołowym; wdrożył system wczesnego ostrzegania przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i trzęsieniami ziemi na Wyspach Salomona.

We współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju tajwański fundusz przekazał 80 mln USD na rzecz rozwoju zielonej energii w ramach Green Energy Special Fund. Tajwan wsparł projekt modernizacji oświetlenia ulicznego dróg miejskich w mołdawskim Kiszyniowie oraz rozwój systemu dystrybucji energii w Bośni i Hercegowinie. W Jordanii Tajwan sfinansował zastosowanie innowacyjnej technologii zasysania spalin.

Polska jest 40. pod względem wielkości wymiany handlowej partnerem handlowym Tajwanu. W 2017 r. obroty między oboma państwami przekroczyły 1,1 mld USD, przy czym wartość produktów importowanych z Tajwanu do Polski to 890 mln USD, a polski eksport miał wartość 276 mln USD. Ok. 40 tajwańskich firm zainwestowało w Polsce niespełna 213 mln USD, dając 4,2 tys. miejsc pracy.

Polskie i tajwańskie uniwersytety oraz instytucje naukowe zawarły 118 umów o współpracy akademickiej. 758 tajwańskich studentów podjęło studia i wymiany akademickie na 19 polskich uniwersytetach, podczas gdy 223 polskich studentów realizuje programy edukacyjne na Tajwanie.

Podczas katowickiego szczytu klimatycznego przedstawiciele delegacji tajwańskiej oceniali, że Polska i Tajwan to państwa o podobnej perspektywie i zbliżonych doświadczeniach udanego przejścia od ustroju autorytarnego do demokracji, które dziś należą do krajów aktywnie walczących ze zmianami klimatu.

Na Tajwanie mieszka ponad 23,5 mln osób. Zagęszczenie ludności sięga 650 osób na km kw. Tajwańskie PKB to 573 mld USD rocznie, czyli ponad 24,3 USD na jednego mieszkańca.