TIM ogłosił przymusowy wykup ponad 87 tys. akcji Rotopino.pl po 3,3 zł za akcjęWarszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - TIM ogłosił przymusowy wykup 87 249 akcji zwykłych na okaziciela Rotopino.pl, które stanowią 0,87% kapitału zakładowego spółki, podał TIM. Cena wykupu wynosi 3,3 zł za jedną akcję.

"Obecnie TIM SA posiada 9 912 751 akcji spółki, co stanowi udział w wysokości 99,13% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Pozostali akcjonariusze spółki posiadają łącznie 87 249 akcji spółki, które stanowią 0,87% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 87 249, odpowiadających 0,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu ustalono na 13 grudnia 2018 r., dzień wykupu - na 18 grudnia 2018 r., podano również.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)