Nowelę poparło 424 posłów, przeciw było trzech, wtrszymał się jeden.

Zmiana dotyczy nomenklatury taryfowej i statystycznej i zakłada, że paliwami silnikowymi podlegającymi opłacie emisyjnej są: "benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45, CN 2710 12 49" oraz "oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11".

"Niedokonanie projektowanej zmiany spowoduje powstanie wątpliwości co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od 1 stycznia 2019 r. Zaproponowana zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń po stronie podatników" - czytamy w uzasadnieniu. (PAP)