- PKN Orlen zgodził się na rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu za łącznie ok. 1,3 mld zł. Projekt zakłada wzrost zdolności produkcyjnych o 495 tys. ton rocznie do 1,461 mln ton rocznie - podał Orlen w komunikacie.

- Moody's obniżył długoterminowy rating depozytów Getin Noble Banku do "B2" z "B1" - poinformowała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu została zmieniona do "negatywnej " z "pod obserwacją".

- BGŻ BNP Paribas planuje zwolnienia grupowe, które do 2020 roku obejmą do 2,2 tys. pracowników i szacuje wysokość rezerwy na pokrycie kosztów redukcji zatrudnienia i zamknięcia oddziałów na odpowiednio ok. 128,5 mln zł i 28,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Rezerwa ta obciąży wynik banku w IV kwartale 2018 roku.

- PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły przetarg na roboty budowlane na odcinku Czyżew-Białystok, w którym konsorcjum z Torpolem złożyło najkorzystniejszą ofertę za ok. 1,4 mld zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

- Neuca podtrzymuje, że jej celem jest poprawa wyniku netto w 2018 roku, mimo spodziewanej istotnie słabszej rdr dynamiki rynku hurtowego w IV kwartale - poinformował PAP Biznes prezes Piotr Sucharski. Spółka nie wyklucza akwizycji.

- Santader Bank Polski wyemituje półroczne niezabezpieczone bankowe papiery wartościowe o wartości do 150 mln zł - podał bank w komunikacie.

- Sanok Rubber Company rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka zamierza wziąć pod uwagę akwizycje, w tym na rynkach zagranicznych, oraz pozyskanie partnera strategicznego lub finansowego.

- Synektik zawarł od 1 października do 14 grudnia kontrakty na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT o wartości 49,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- ML System otrzymała patent na nowy wynalazek pod nazwą „Enkapsulant warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych III generacji” - podała spółka w informacji prasowej.

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na zawiązanie przez Inter Cars wspólnego przedsięwzięcia z Liberty Motors - poinformował Inter Cars w komunikacie. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spółki do dystrybucji motocykli.

- Akcjonariusze spółki Vantage Development zdecydowali, że wypłaci ona 0,23 zł dywidendy nadzwyczajnej na akcję, pochodzącej z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. W sumie na dywidendę trafi 11,2 mln zł - wynika z uchwał podjętych na NWZ spółki.

- ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na roboty budowlane - podała spółka w komunikacie. Wartość netto złożonej oferty wynosi 582,7 mln zł.

- Oferta Nextbike Polska o wartości 6,78 mln euro została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na system rowerów miejskich w fińskim mieście Oulu - podała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================