Kredyt Inkaso miało 23,53 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2018: 2019Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 23,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.obr. 2018/2019 (kwiecień - wrzesień 2018) wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Konsekwentnie realizowane działania, nakierowane na usprawnienie operacyjnych procesów windykacyjnych, obszaru zaawansowanej analizy danych oraz IT w pozytywny sposób przekładają się na wyniki naszej działalności podstawowej. Obserwujemy bowiem wzrost wydajności portfeli wierzytelności, przy jednoczesnej stabilizacji kosztów operacyjnych. W efekcie przekłada się to na wzrost przychodów netto, EBITDA gotówkowej oraz zysku netto" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 50,48 mln zł wobec 30,08 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA gotówkowa za sześć miesięcy zakończonych 30 września 2018 r. wyniosła 80 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,23 mln zł w I półroczu 2018 r. wobec 64,27 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu bieżącego roku obrotowego grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 147 mln zł, co oznacza wzrost o 104% r/r. Zarząd spółki spodziewa się, że skala inwestycji w całym roku obrotowym będzie porównywalna z poprzednimi latami, tj. wyniesie sto kilkadziesiąt mln zł, czytamy dalej.

"Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim telekomunikacyjnego, szybkich pożyczek oraz detalicznego. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji. Aktualnie firma nie planuje ekspansji na kolejne kraje, będzie się natomiast skupiać na umocnieniu pozycji na wyżej wymienionych rynkach" - dodano.

Na 30 września 2018 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje 10 serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 507 mln zł i trzy kredyty o łącznej wartości bilansowej 122 mln zł. Na koniec września 2018 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 91 mln zł.

"Dobrą sytuację finansową grupy potwierdza wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitał własny, który na koniec września 2018 r. kształtował się na poziomie 1,93" - podkreślono.

"Brak agresywnego konkurenta unormował sytuację w sektorze windykacyjnym, jednakże nie dostrzegamy wyraźnego spadku cen portfeli. Naszym podstawowym celem jest systematyczny wzrost skali działania, poprzez zwiększanie wartości nabywanych portfeli oraz poziomu odzysków. Zamierzamy pozostać aktywnym graczem w branży, uczestnicząc w przetargach zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym" - podsumował członek zarządu, dyrektor finansowy Bastian Ringhardt.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018/2019 wyniosła 3,4 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)