MF: Oprocentowanie obligacji oszczęd. w styczniu na poziomie z grudnia br.Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w styczniu 2019 r. zostanie utrzymane na poziomie z grudnia br., podało Ministerstwo Finansów. Nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany można nabywać od 24 grudnia br.

"Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,5% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,1%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,2% dla 3-latek, 2,4% dla 4-latek oraz 2,7% dla 10-latek.
6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu 'Rodzina 500+' oprocentowane są odpowiednio 2,8% i 3,2% w pierwszym roku oszczędzania" - czytamy w komunikacie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%, podano również.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich.

"Obligacje skarbowe należą do najbezpieczniejszych form oszczędzania i pomnażania kapitału. Od stycznia 2019 roku klienci będą mogli nabywać wszystkie rodzaje obligacji na niezmienionych atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych jest zróżnicowane w zależności od rodzaju obligacji. Kształtuje się na poziomie od 1,5% do 2,7% w przypadku standardowej oferty oraz 2,8% i 3,2% w przypadku obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu 'Rodzina 500+'. Nowy rok to również możliwość skorzystania z nowego limitu zakupu obligacji w ramach Konta IKE-Obligacje. W 2019 roku limit wynosi 14 295 zł" - podsumował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)