Decyzję wydał Krakowski Park Technologiczny (KPT), który zarządza tamtejszą specjalną strefą ekonomiczną. Jest to czwarta decyzja o wsparciu wydana w tym roku przez KPT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Jak wyjaśniła w piątek przedstawicielka KPT Barbara Wityńska-Słącz, inwestycja polega na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego wyposażonego w nowoczesne i innowacyjne centra i linie produkcyjne wraz z zapleczem logistycznym, biurowo-handlowym oraz w nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w gminie Niepołomice na obszarze objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 81,2 mln zł. Otwarcie pierwszego etapu nowej inwestycji planowane jest na przełom 2021 i 2022 roku.

Grupa Smay działa na rynku od blisko 30 lat i dostarcza innowacyjne i kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej. Jest producentem akcesoriów, urządzeń i systemów wentylacyjnych, które spełniają najwyższe standardy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Obecnie zakład znajduje się na terenie Krakowa, firma posiada dwie hale produkcyjno-magazynowe oraz własne laboratorium badawcze.

Według przedstawicieli spółki obecne zasoby są już niewystarczające dla rozwoju firmy i nie pozwalają na wdrożenie nowych linii technologicznych.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie tego roku – zaznaczyła przedstawicielka KPT - zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

Krakowski Park Technologiczny, który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, w tej chwili przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego, i wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach. (PAP)

autor: Rafał Grzyb