To kolejne pojazdy zakupione w tym roku przez PLK w ramach projektu na zakup sprzętu za 250 mln zł, ujętego w Krajowym Programie Kolejowym.

Zakupione maszyny to dwie wysokowydajne podbijarki torowe Dynamic i jedna rozjazdowa typu Unimat.

Nowe pojazdy sprawnie regulują położenie torów i rozjazdów, aby pociągi mogły jeździć szybko i bezpiecznie. Istotnym efektem ich pracy jest możliwość przywrócenia ruchu z prędkością rozkładową zaraz po podbiciu toru, bez wprowadzania czasowych ograniczeń prędkości. Ponadto zastosowany w podbijarkach system dynamicznej stabilizacji toru umożliwia szybsze prowadzenie robót bez konieczności pracy dodatkowej maszyny.

"Zakup nowoczesnych, specjalistycznych pojazdów to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dla zwiększania bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Specjalistyczny sprzęt wzmocni zespoły kolejowego pogotowia technicznego, odpowiedzialnego za usuwanie usterek i awarii. Nowoczesne maszyny przyspieszą prace na torach i zapewnią wysoką jakość infrastruktury kolejowej, co wpłynie na sprawniejsze, punktualniejsze i bezpieczniejsze podróże oraz przewóz ładunków" – podkreślił cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel.

PLK inwestują także w inny sprzęt specjalistyczny. Na zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń do sprawnego usuwania usterek na liniach kolejowych oraz kontroli mostów i wiaduktów przeznaczono 250 mln zł. Zamówiony sprzęt wzmocni zespoły techniczne na terenie całego kraju. Do tej pory zarządca infrastruktury kolejowej podpisał już umowy na zakup 46 maszyn za 230 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

W tym roku PLK podpisały umowę na zakup 36 wózków motorowych z oprzyrządowaniem. Nowe pojazdy są szybsze i silniejsze od używanych dotychczas, dostanie je kilka miast w Polsce. Ponadto została zawarta umowa na zakup profilarki tłucznia. Dzięki inwestycji będzie możliwe szybkie wykonywanie prac związanych z profilowaniem podsypki w torze, co przełoży się na sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże.

Na sieci kolejowej wykorzystywanych jest także 6 nowych wózków z napędem spalinowym. Podstawowym zadaniem pojazdów jest przewóz materiałów i specjalistycznego sprzętu do prac interwencyjnych na liniach kolejowych. Pojazdami dysponują zespoły techniczne m.in. na Śląsku, Mazowszu i na Lubelszczyźnie.

W przyszłym roku PLK zakupią także pojazd do kontroli obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów i wiaduktów.

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego" jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt zostanie zakończony w 2021 r. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska