Polskie LNG rozpoczęło postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę czwartego elementu programu rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu - dodatkowego nabrzeża dla statków, podała spółka. Projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście. Wybór wykonawcy zaplanowany jest na ten rok, a zakończenie budowy nowego nabrzeża na 2023 r.

"Ogłoszenie, które opublikowane zostało 2 stycznia 2019 roku, rozpoczyna postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy jednego z czterech elementów rozbudowy terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu - nabrzeża statkowego. Ten element Programu Rozbudowy Terminalu LNG realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i zakłada formułę 'zaprojektuj i wybuduj'" – czytamy w komunikacie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 7 lutego 2019 r.

Proces przetargowy, zaplanowany na 2019 r., zakłada etap prekwalifikacji oferentów, złożenie ofert wstępnych, negocjacje z oferentami zakwalifikowanymi na tzw. krótką listę, złożenie ofert ostatecznych, ich ocenę i wybór wykonawcy. Projekt ma zostać ukończony w II kwartale 2023 roku.

"Nowe nabrzeże zapewni dodatkowe funkcjonalności Terminalowi LNG w Świnoujściu: umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i możliwość bunkrowania. Są to bardzo ważne usługi, wpisujące się w rozwój infrastruktury tzw. małego LNG (SSLNG - small scale LNG). Dzięki nim Terminal LNG w Świnoujściu odpowie na rosnące zapotrzebowanie rynku, a także stanowi odpowiedź na szereg europejskich regulacji w szczególności przepisów klimatycznych i środowiskowych, które wymuszają transformację w kierunku paliw niskoemisyjnych" – podsumowano.

W grudniu 2018 r. Polskie LNG ogłosiło przetarg na część lądową rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu w formule EPC. Spółka podała wówczas, że spodziewa się podpisać kontrakt z wykonawcą do końca 2019 r.

Polskie LNG to spółka zależna Gaz-Systemu, która jest właścicielem i operatorem Terminalu LNG w Świnoujściu, jedynego tej skali obiektu importującego gaz skroplony w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.