Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje ogłoszenie przetargów na ok. 435 km nowych dróg o wartości ok. 20 mld zł w tym roku, poinformowała Dyrekcja.
ikona lupy />
Trasa S8 pod Warszawą. Źródło: GDDKiA / Media

"To w sumie siedemnaście odcinków: obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi tras. Szacowana wartość ich realizacji to ok. 20 mld zł, a wszystkie mają zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do 135 mld zł limitu na realizację PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" - czytamy w komunikacie.

Wśród nich znajdzie się m.in.: 172 km drogi ekspresowej S19 na terenie woj. podlaskiego i podkarpackiego, blisko 60 km S7 na Mazowszu i w Małopolsce, prawie 50 km S11 w woj. zachodniopomorskim, blisko 47 km S1 w woj. śląskim czy ponad 37 km autostrady A2 w stronę Siedlec. Dyrekcja zapowiada, że ogłosi również przetarg na ostatni w ciągu S3 odcinek umożliwiający dojazd do Świnoujścia, a także fragment S14 domykający zachodnią obwodnicę Łodzi, wymieniono w materiale.

ikona lupy />
Trasa S3. Źródło: GDDKiA / Media
Reklama

Większość tych inwestycji realizowana będzie w systemie projektuj i buduj, podkreślono.

GDDKiA przypomniała, że obecnie w fazie przetargu jest dwanaście zadań o łącznej długości ok. 130 km, a w realizacji jest 113 zadań o łącznej długości niemal 1 425 km.

"W nowo ogłaszanych przetargach będą stosowane nowe standardy i rozwiązania, których celem jest skrócenie procedury wyboru wykonawców. Są to m.in. kryteria oceny ofert, niezależne od warunków udziału w postępowaniu. To pozwoli na korzystanie z procedury odwróconej w postępowaniach przetargowych w sposób dużo bardziej efektywny niż dotychczas. Procedura odwrócona polega na ocenie w pierwszej kolejności samych ofert. Wszyscy wykonawcy są zobligowani do złożenia jedynie wstępnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym niepodleganiu wykluczeniu. Weryfikacja podmiotowa, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, na podstawie wszystkich przedłożonych dokumentów, dotyczy szczególnie tego wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona" - czytamy dalej.

ikona lupy />
Trasa S8. Źródło: GDDKiA / Media

Kolejnym czynnikiem jaki w ostatnich postępowaniach przetargowych wydłużał okres procedury wyboru wykonawcy były odwołania związane z zapisami umownymi, wyłączającymi stosowanie niektórych przepisów Kodeksu Cywilnego, konkretnie art. 357(1) KC, art. 358(1) §3 KC, art. 632 §2 KC w związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej. Minister Infrastruktury w uzgodnieniu z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej mając na uwadze przedstawioną przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad argumentację dopuścił możliwość zmiany wzorca Szczególnych Warunków Kontraktu i wykreślenie z Subklauzuli 13.8 pkt pkt I postanowienia: "W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wyłączają stosowanie art. art. 3571 KC, art. 3581 §3 KC, art. 632 §2 KC", podała także Dyrekcja.

"Co więcej, GDDKiA przedstawiła w ostatnich dniach propozycję waloryzacji kontraktów. Będzie ona comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość wyniesie do 5% kontraktu, a będzie ona obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, publikowanych przez GUS. Te dane posłużą do stworzenia tzw. 'koszyków waloryzacyjnych', odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu 'koszyków' znajdą się m.in. ceny produkcyjne paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenia pracowników branży i inflacja. Co ważne, waloryzacja nie potrzebuje angażowania dodatkowych środków i zgody Ministerstwa Finansów. Pieniądze znajdują się w ramach rezerwy w kontraktach, a sama procedura usprawnia, ujednolica współpracę na placu budowy oraz wprowadza jednolity system waloryzacyjny" - podsumowano.

Poniżej pełna lista odcinków dróg, na które mają być ogłoszone postępowania w 2019 r.:
- S14 w. Łódź Teofilów - DK91 w m. Słowik, ok. 16,3 km (Zach. Obw. Łodzi)
- S11 w. Koszalin Zachód - w. Bobolice, ok. 49,5 km
- S1 w. "Kosztowy II" w Mysłowicach - w "Suchy Potok" w Bielsku–Białej, ok. 39,7 km
- DK79 Obwodnica Zabierzowa , ok. 10,2 km
- S7 Płońsk -Czosnów, ok. 34,6 km
- S19 w. Dobrzyniewo Duże -w. Białystok Zachód z odc. DK65 w. Dobrzyniewo Duże -Sochonie, ok. 17 km
- S5 Ornowo -Wirwajdy, ok. 5 km
- S1 Podwarpie -Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1), ok. 6,9 km
- S19 w. Rzeszów Południe -w. Babica, ok. 10,3 km
- DK75 odc. I - II etap łącznika brzeskiego między Brzeskiem a Nowym Sączem, ok. 3 km
- S7 Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) -Szczepanowice, ok. 24 km
- S19 Choroszcz (w. Białystok Zachód) - Ploski, ok. 53,5 km
- S19 Kuźnica (gr. państwa) - Sokółka, ok. 17,1 km
- S19 Ploski -Chlebczyn, ok. 74,2 km
- A2 w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) -Siedlce, ok. 37,5 km
- S3 Świnoujście -Troszyn, ok. 32,9 km
- S17 w. Drewnica - w. Ząbki, ok. 3,6 km
>>> Czytaj też: Wiadomo, kiedy zakończy się budowa autostrady A1 pomiędzy Przyrzowicami a Częstochową