Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju. W przyszłym roku dochody tamtejszego samorządu mają wynieść ok. 1,608 mld zł (o 6,9 proc. więcej w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2018 r.). Wydatki zaplanowano na blisko 1,622 mld zł (mniej o ponad 4 proc. do planu na 2018 r.), w tym wydatki majątkowe - na 542 mln zł. Zaplanowany na 14 mln zł deficyt ma być pokryty głównie kredytem (ok. 10 mln zł).

Jak mówił podczas sesji sejmiku marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski (PiS), głosowany projekt został przygotowany jeszcze przez poprzedni zarząd województwa (koalicji PO-PSL-SLD-ŚPR). Wyjaśniał, że prognozowany wzrost dochodów wynika m.in. z prognozowanego wzrostu wpływów z udziałów samorządu w podatkach CIT i PIT oraz uwzględnienia środków unijnych.

„Do zadań priorytetowych w nowym budżecie należy modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w ramach Śląskiego Parku Nauki, efektywne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym realizacja projektów własnych w zakresie dróg wojewódzkich i zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz promowanie Stadionu Śląskiego poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych” - wskazał Chełstowski.

Marszałek zastrzegł, że zarząd woj. śląskiego dokonał wnikliwej analizy projektu, jak i opinii i sugestii do niego. Podkreślił, że spełnienie wszystkich zgłoszonych potrzeb jest niemożliwe, gdyż wymagałoby to znalezienia dodatkowych ponad 288 mln zł.

„Na pewno priorytetem będzie zwiększanie w ciągu roku środków na ochronę zdrowia; postaramy się bardziej efektywnie, niż dotychczas wydatkować środki na szeroko rozumianą promocje województwa. Wszystko to jednak zależy od wyniku finansowego za 2018 r., który będzie znany pod koniec lutego, po złożeniu sprawozdań rocznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej i wojewody. Dopiero więc w marcu możliwa będzie więc nowelizacja budżetu na 2019 r., o ile będzie dobry wynik” - zastrzegł marszałek.

Poinformował też o wprowadzeniu do projektu korekt w zakresie kwot dotacji podmiotowej na bieżącą działalność niektórych instytucji kultury. Korekty te zmniejszyły łączną dotację o 5,7 mln zł, lecz środki te pozostały w dziale: kultura, zasilając wydatki związane z „mecenatem nad działalnością kulturalną”. Chełstowski wyjaśniał, że środki te zostały przesunięte pod kątem organizacji upamiętnienia 100. rocznicy I powstania śląskiego.

W ujęciu poszczególnych działów największe nakłady w przyszłorocznym budżecie trafią na transport i łączność – 634,7 mln zł (w tym przewozy kolejowe 288 mln zł i drogi 348,6 mln zł); administrację publiczną 203,1 mln zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 150 mln zł, oświatę i wychowanie – 103,8 mln zł oraz ochronę zdrowia 69,9 mln zł.

Najwięcej środków inwestycyjnych, 251,5 mln zł, ma zostać przekazanych na drogi wojewódzkie (w tym 54 mln zł na budowę obwodnicy Buczkowic, 30 mln zł na przebudowę drogi nr 933, 25 mln zł przebudowę drogi nr 913 oraz 20 mln zł na przebudowę drogi nr 791). Kwota 83,6 mln zł ma trafić na finansowanie realizowanego od dwóch lat zakupu pociągów dla Kolei Śląskich.

Ponadto 2,5 mln zł przewidziano na opracowanie dokumentacji połączenia Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach (pierwszy etap projektu tzw. DTŚ Wschód). 65 mln zł trafi w przyszłym roku na remont i rozbudowę Planetarium Śląskiego.

W dyskusji radny KO Mirosław Mazur gratulował poprzedniemu zarządowi przygotowanego projektu. Akcentował, że przez ostatnie cztery lata ówczesna opozycja na projektach przygotowanych „przez identyczne osoby, przy identycznych założeniach, praktycznie tych samych kwotach – nie zostawiała suchej nitki”. Zastrzegł jednocześnie, że po przejęciu władzy przez PiS spodziewał się, że projekt zostanie „wywrócony do góry nogami”. „Nie przypominam sobie w swojej karierze samorządowca, a to 12 lat, byśmy tak mało pracowali nad budżetem” - wskazał.

Radny PiS Piotr Czarnynoga argumentował, że przy konieczności uchwalenia budżetu do końca stycznia przyjęcie przygotowanego projektu jest „wyrazem kultury polityczno-ekonomicznej”. „Nie oceniałbym, że my tanio kupujemy budżet od naszych poprzedników” - wskazał. Za zaletę projektu uznał, że do zrównoważenia budżetu nie użyto – na tym etapie – wolnych środków, co da szansę wprowadzenia wiosną br. jego znaczącej korekty.

Radni woj. śląskiego wraz z budżetem na 2019 r. przyjęli w poniedziałek Wieloletnią Perspektywę Finansową Woj. Śląskiego na lata 2019-2030. Chełstowski zaznaczył, że zgodnie z jej założeniami, kredyty zaciągnięte przez województwo w latach 2010-13 zostaną spłacone do 2020 r., kredyty z lat 2014-16 – do końca 2025 r. oraz z lat 2017-19 – do końca 2030 r. Obecne zadłużenie regionu przekracza 600 mln zł.

Na poniedziałkowej sesji radni zdecydowali też o ogłoszeniu roku 2019. w woj. śląskim Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego. Marszałek Chełstowski poinformował podczas sesji, że w lutym br. samorząd regionu zorganizuje wydarzenie – we współpracy z różnymi instytucjami z terenu woj. śląskiego – na którym zaprezentowany zostanie „model obchodów” rocznicy I powstania śląskiego.

„Myślę, że w kraju trzeba pokazać tę rocznicę; co tu miało miejsce, ile trudu i ofiary zostało złożone, aby Śląsk był częścią naszego kraju. O powstaniu warszawskim, o powstaniu wielkopolskim, nasi rodacy wiedzą dużo, natomiast powstania śląskie są trochę na marginesie historii. Apeluję o współpracę w tym zakresie. Zostanie powołany zespół roboczy; zaproszę państwa radnych do komitetu honorowego, aby wypracować wspólny model” - mówił Chełstowski.

Ponadto radni zdecydowali w poniedziałek o ogłoszeniu 2019 r. w regionie Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego.

Poniedziałkowym obradom sejmiku towarzyszyły wywieszone na publiczności transparenty dotyczące wicemarszałka woj. śląskiego Wojciecha Kałuży. Wybrany z list Koalicji Obywatelskiej radny Kałuża przed pierwszą sesją sejmiku nowej kadencji zawarł z PiS porozumienie, zapewniając tej partii sejmikową większość i zostając wicemarszałkiem.

Część transparentów głosiła: „Zdrajca Kałuża”, „Kałuża, oddaj mandat”. Inne deklarowały: „Z Kałużą naprawimy Śląsk”, „Wojtek, jesteśmy z Tobą” i „Po dołączeniu Kałuży idziemy jak po burzy”.(PAP)