Jak przypomniano, Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 5 grudnia 2018 r. (sygn. II OSK 3297/18) oparł się na zasadzie z art. 8 Prawa przedsiębiorców, gdy stwierdził, że „na podstawie obowiązującego art. 8 Prawa przedsiębiorców przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. "Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa” - dodano.

"Niewątpliwie jest to fundamentalne ustalenie, które otwiera drogę do rzeczywistej, pełnej możliwości powoływania się na zasadę wolności działalności gospodarczej" - głosi wtorkowy komunikat FPP i CALPE. Zdaniem ekspertów FPP i CALPE NSA właściwie odczytał intencje prawodawcy i podkreślił, że przedsiębiorcy "mogą wskazywać na interes prawny, powołując się na przepis m.in. art. 8 Prawa przedsiębiorców"- czytamy w stanowisku.

Jednocześnie zaznaczono, że w czasie opracowywania pakietu Konstytucji Biznesu nie brakowało głosów, że taka zasada nie jest potrzebna na poziomie ustawowym, skoro bezspornie wynika z Konstytucji RP.

"Trzeba podkreślić, że przełomowe jest nawet nie samo powołanie się na przepisy Konstytucji i zasadę z ustawy Prawo przedsiębiorców – ale znaczenie, które Sąd nadał tym ogólnym zasadom. NSA podkreślił, że przedsiębiorcy mogą wskazywać na interes prawny, powołując się na przepis m.in. art. 8 Prawa przedsiębiorców" - wskazał, cytowany w komunikacie, ekspert CALPE Grzegorz Lang.

Jak dodał, w ocenie sądu "zarzuty te były wystarczające do uwzględnienia skargi kasacyjnej, a zatem rozpatrywanie pozostałych zarzutów NSA uznał za niecelowe".

"Nie jest zatem konieczne poszukiwanie bardziej szczegółowego przepisu. NSA nie wprost stwierdził, że przepis art. 8 Prawa przedsiębiorców nadaje przedsiębiorcom uprawnienia. Teraz należy tylko liczyć na to, że NSA utrzyma powyższe rozumienie art. 8 Prawa przedsiębiorców. Jeżeli tak się stanie, to będzie można powiedzieć, że Konstytucja Biznesu wprowadza zasady konstytucyjne do instrumentarium praktycznego i użytecznego, z którego może z powodzeniem skorzystać każdy przedsiębiorca" – ocenił.

>>> Czytaj też: Inwestycja za 200 mln euro. Mercedes zbuduje w Jaworze nową fabrykę baterii