P.o. prezes Skarbiec TFI: Zmiany w spółce bez wpływu na pracę zarządzających


Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Ostatnie zmiany dotyczące Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają za zadanie wspieranie rozwoju Towarzystwa przy zmieniających się warunkach rynkowych i nie mają wpływu na pracę zarządzających, poinformowała Anna Milewska, która została dziś powołana do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki do 15 marca br.
"Siłą Skarbiec TFI jest zespół profesjonalistów - zarządzających funduszami. I co istotne - jak widać na przestrzeni ostatnich lat - zmiany akcjonariatu nie mają wpływu na pracę zarządzających. Kluczowe bowiem jest to, że Skarbiec TFI posiada jeden z najlepszych zespołów eksperckich na rynku. Potwierdzają to liczne nagrody uzyskiwane przez spółkę, przyznawane m.in. przez niezależne media. Bardzo to doceniamy" - powiedziała Milewska, cytowana w komunikacie.
Podkreśliła, że żaden z akcjonariuszy nie kontroluje spółki ani nie przejął kontroli nad Skarbcem Holding.
Skarbiec Holding podkreśla ponadto, że akcjonariat spółki w przeważającej części składa się z instytucji finansowych.
"Również w strukturze jednego z akcjonariuszy znajduje się renomowana instytucja finansowa, tj. Forum TFI. Forum TFI jest instytucją finansową, która zarządza aktywami o wartości wielu miliardów złotych, jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w takim samym zakresie jak Skarbiec TFI. Forum TFI posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami" - czytamy w komunikacie.
Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Aoram Sp. z o.o. (32,99%), Copernicus TFI (16,24%), MetLife OFE (7,32%), VALUE FIZ (5,56), PKO OFE i DFE (5,25%), NN OFE (5%), podano także.
W komunikacie podkreślono również, że spółka pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność jej produktów w oczach inwestorów. Celuje w zachowanie pozycji wiodącego TFI na polskim rynku i wypracowywanie jak najlepszych stóp zwrotu z inwestycji poczynionych przez klientów Towarzystwa oraz akcjonariuszy Holdingu.
W poniedziałek, 21 stycznia br. rada nadzorcza Skarbiec Holding zdecydowała o odwołaniu Ewy Radkowskiej-Świętoń z funkcji prezesa Skarbiec TFI i oddelegowaniu swojego członka - Anny Milewskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki na czas oznaczony do 15 marca br. RN Skarbiec TFI powołała wówczas także w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Krzysztofa Stupnickiego, menedżera z wieloletnim doświadczeniem na rynkach kapitałowych.
Także w poniedziałek Milewska powiedziała w rozmowie z ISBnews, że zmiany personalne w zarządzie Skarbiec TFI mają na celu budowę jeszcze lepszej synergii pomiędzy Skarbiec TFI a Skarbiec Holding. Zapowiedziała m.in. aktualizację strategii spółki, przy czym wszystkie jej główne cele - kluczowe kierunki pozostaną bez zmian.
Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
(ISBnews)