Tym bardziej, że docelowo nasz apetyt na miejską elektromobilność jest znacznie większy. Nasze patrzenie na to zagadnienie jest częścią większej całości stanowiącej spójny ekosystem innowacji. Stąd np. decyzja o zaangażowaniu się w międzynarodowy projekt utworzenia przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Właśnie tam mają wykuwać się projekty doskonalone później w realiach GZM, tak by w przyszłości stać się standardem w wielu miastach na całym świecie. Metropolia chce się stać „żywym laboratorium”, gdzie testowane będą pionierskie rozwiązania. Stąd też nasza ścisła współpraca m.in. z Jastrzębską Spółką Węglową przy promocji wodoru jako czystego paliwa przyszłości. Okazuje się bowiem, że bezemisyjny świat transportu po erze diesla oznaczać może nie tylko silniki na baterie, lecz także np. pojazdy o napędzie wodorowym. Wyseparowany i oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej i – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – znacząca część pojazdów wożących na co dzień 2,3 mln mieszkańców metropolii napędzana będzie właśnie tym gazem.

Kazimierz Karolczak

Kazimierz Karolczak

źródło: Materiały Prasowe

Od początku istnienia GZM mamy jednak świadomość, że elektromobilność nie może być samotną wyspą i aby oferować realne korzyści mieszkańcom, musi być wkomponowana w spójny pomysł na smart city najwyższej próby. Górnośląsko-Zagłębiowskia Metropolia jest wymarzonym do tego miejscem. Dlaczego? Bo GZM to wielość miast, różnego rodzaju zabudowa mieszkalna i przemysłowa, a także otwartość mieszkańców na innowacje. Do tego dochodzi odwaga w działaniu: np. władze Katowic zobowiązały się do 2030 r. ograniczyć emisję CO2 aż o 40 proc. A to oznacza prawdziwą rewolucję, na której mają skorzystać nie tylko mieszkańcy GZM.

>>> Więcej o Impact przeczytasz TUTAJ

Jak zamieniamy słowa w działanie? Budując smart city, zdecydowaliśmy się na wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne, mając w ręku potężne narzędzie – system transportu publicznego w ponad 40 miastach i gminach. Kolejne ośrodki (Gliwice, Katowice, Czeladź, Chorzów) inwestują lub szykują się do inwestycji w inteligentne systemy zarządzania ruchem. Tak, by nowoczesne, wodorowe autobusy nie stały w korkach, a komunikacja miejska miała pierwszeństwo przejazdu. Istotnym elementem zmiany miejskiego krajobrazu będą także rowery elektryczne, których gęsta sieć ma opleść wszystkie zakątki GZM. Aby pokazać, jak ważny jest rower w naszym myśleniu o zintegrowanej komunikacji, wiosną tego roku do dyspozycji urzędników pracujących w metropolii oddamy 230 służbowych rowerów elektrycznych. Posłużą one także policji i straży miejskiej. Rower w GZM ma być postrzegany jako równoprawny środek transportu miejskiego.

Smart city, którego osią jest elektromobilność, wymaga nie tylko pojazdów i naziemnych systemów, lecz również dronowych autostrad. To właśnie drony mają odciążyć ruch w miastach przyszłości. We wrześniu 2018 r. wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej powołaliśmy więc integrujący środowiska bezzałogowych statków powietrznych Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. To na terenie naszej metropolii – w dziedzinie zarządzania ruchem dronów – wypracujemy schematy, które staną się wytycznymi dla samorządów w całej Polsce. Na poziomie projektu wspieranego przez GZM oznacza to m.in. udostępnienie obszarów testowych dla technologii dronowych, które docelowo mają latać w trybie autonomicznym. Mówimy zatem o tworzeniu metodologii i procedur, które pozwolą na bezpieczne wykorzystywanie tej technologii do zastosowań komercyjnych. CEDD to także tworzenie kompetencji z zakresu serwisowania i obsługi dronów.

Wiemy przy tym, że bez udziału superszybkiej sieci standardu 5G w smart city nie tylko sieci dronowe, lecz także np. autonomiczne autobusy będą mrzonką. Zatem i tu metropolia ma swoją rolę do odegrania. Wybór Gliwic na miejsce pierwszych pozalaboratoryjnych testów 5G w Polsce nie jest przypadkowy – to konsekwencja naszej bliskiej współpracy ze spółką Orange Polska w zakresie budowy inteligentnego miasta. 5G, czyli nowy standard telekomunikacyjny, będący obecnie w fazie rozwoju, docelowo ma umożliwić nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Wdrożenie 5G przyniesie więc przełomową, jakościową, infrastrukturalną zmianę. Skorzystają na tym nie tylko indywidualni użytkownicy, lecz także cała gospodarka w naszym kraju. To będzie też kolejny etap pionierskiej drogi, którą śmiało podąża GZM.