Skarbiec TFI nie oczekuje istotnego pogorszenia koniunktury w Polsce w 2019 r.


Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) nie oczekuje w tym roku istotnego pogorszenia koniunktury w Polsce, ani znaczącego przyspieszenia inflacji, zapowiedzieli zarządzający funduszami Skarbca TFI w najnowszym opracowaniu dotyczącym rynków finansowych "Perspektywy rynkowe 2019".
Według zarządzajacych, w tym roku rząd nadal będzie miał pole do stymulacji fiskalnej, co powiązane może być z kwietniowymi wyborami do Europarlamentu, a jesienią do Sejmu i Senatu. Pewien przedsmak daje obniżenie akcyzy na prąd, mające zamortyzować skutki zatwierdzenia nowych taryf. Ponadto, napływ funduszy unijnych w tym roku osiągnie prawdopodobnie apogeum w obecnej perspektywie finansowania.
"W naszym scenariuszu bazowym, w którym gospodarka europejska nadal rośnie, zaś wojny handlowe nie ulegają eskalacji, można liczyć na wzrost gospodarczy zbliżony do 5% także w 2019 roku. W krótkim okresie czynnikiem hamującym gospodarkę będzie rynek pracy, który coraz bardziej opiera się na imporcie siły roboczej" – powiedział dyrektor inwestycyjny ds. produktów dłużnych i alternatywnych, zarządzający funduszami dłużnymi w Skarbiec TFI Grzegorz Zatryb, cytowany w komunikacie.
"Działania podjęte przez rząd Niemiec w celu ściągnięcia imigrantów zarobkowych mogą mocno uderzyć w krajowy rynek pracy - zwłaszcza, że polski rząd nie tylko, że nie podejmuje podobnych działań, ale nadal trzyma się antyimigranckiej polityki, czyniącej Polskę miejscem coraz mniej przyjaznym dla obcokrajowców" - dodał.
Autorzy raportu zwracają uwagę także na to, że choć Polska nie jest typowym rynkiem wschodzącym, jednak także i tu eskalacja wojny handlowej stanowi istotne ryzyko, przede wszystkim poprzez powiązania z eksportowymi gospodarkami strefy euro. W odróżnieniu od wielu innych krajów rozwijających się, w polskiej gospodarce nie widać znaczącego negatywnego wpływu pogorszenia nastrojów w biznesie. Wyjątkiem jest kuriozalnie niski wskaźnik PMI, który od dwóch miesięcy pokazuje, iż Polska weszła w recesję w sytuacji, gdy dynamika PKB w ostatnich dwóch kwartałach 2018 przekroczyła 5%.
"W języku angielskim takie gospodarki jak polska określa się mianem „goldilocks", co w najlepszym tłumaczeniu na język polski może oznaczać „krainę mlekiem i miodem płynącą", jakkolwiek groteskowo by to nie brzmiało. Wysoka dynamika PKB, połączona z niską inflacją i znakomitą sytuacją finansów publicznych sprawiły, iż rynek polskiego długu skarbowego należał do najmocniejszych w ubiegłym roku. Podobnie, jak to ma miejsce od wielu lat, pozytywnym czynnikiem był napływ środków unijnych. Wsparły one słabe do tej pory inwestycje" – podkreślił Zatryb.
Paradoksalnie – jak czytamy w raporcie - pewien niepokój mogą budzić finanse publiczne. Mimo faktu, że ich stan jest znakomity, relacja długu do PKB po raz pierwszy nominalnie spadła, a deficyt może uplasować się za 2018 rok w okolicach 1% PKB. W sytuacji wzrostu PKB o 5% można wszakże oczekiwać wygospodarowania nadwyżki budżetowej. Jak będą jednak wyglądały finanse publiczne, gdy wzrost gospodarczy spowolni do 3%? - stawiają pytanie autorzy raportu.
"Aby jednak pozostać fair wobec polityki gospodarczej rządu należy zauważyć, że poprawę kondycji budżetu zawdzięczamy w pewnym stopniu uszczelnieniu systemu podatkowego, a dobra koniunktura oparta jest także o stymulację fiskalną, między innymi poprzez słynne '500+'"– zaznaczył Zatryb.
Skarbiec TFI powstało w 1997. Zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce. Akcjonariuszem Skarbiec TFI jest Skarbiec Holding - grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie.
(ISBnews)