Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Stalprodukt

Stalprodukt odnotował 44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 51,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wasko

Wasko odnotowało 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Idea Bank, GetBack

Zatrzymany w sprawie GetBacku, były prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak, nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia i współpracuje z organami ścigania – ustalił DGP. >>>>

Cognor

Cognor odnotował 68,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 47,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ze względu na otoczenie rynkowe Cognor spodziewa się "przyzwoitej" rentowności w 2019 r., ale niższej EBITDA i zysku netto niż w ub.r., wynika z komentarza zarządu do wyników za 2018 r. >>>>

Zarząd Cognoru rekomenduje przeznaczenie 36 039 000 zł na wypłatę dywidendy za 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym. >>>>

Cognor planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne o 33,2 mln zł r/r w 2019 r., poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Wydatki na remonty wzrosną o 12,6 mln zł. >>>>

AmRest

AmRest odnotował 43,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 42,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Netia

Netia odnotowała 64,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 32,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Altus TFI

Altus odnotowało 49,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 99,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Marvipol

Marvipol Logistics oraz PG Dutch Holding I B.V., tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 72 (PDC IC 72), która zrealizowała projekt magazynowy w okolicy Krakowa, zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income PLC ostateczną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol. Zbywcy i nabywca skorygowali wstępną cenę sprzedaży udziałów sprzedanych przez Marvipol Logistics i określiły ją na kwotę 2 311 110 euro. >>>>

TMR

TMR odnotowało 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 6,99 mln zł zysku rok wcześniej w roku obrotowym 2017/2018 (zakończonym 31 października 2018 r.), podała spółka w raporcie. >>>>

Torpol

Oferta Torpolu w aukcji elektronicznej przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach przetargu nieograniczonego "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny Zadanie 1" w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście" otrzymała najwyższą ilość punktów, podała spółka >>>>

Oferta Torpolu w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno" oraz projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" została wybrana jako najkorzystniejsza przez PKP PLK, podała spółka. Cena wskazana przez Torpol w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 406,8 mln zł brutto (330,7 mln zł netto). >>>>

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie podjęcia rozmów i rozpoczęcia współpracy mającej na celu rozpoznanie możliwości objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny, podała spółka. >>>>

Vantage Development

VD Mieszkania XVIII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z osobą fizyczną umowę nabycia udziału 50% we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4 3630 ha, zlokalizowanej we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki za cenę 28,1 mln zł brutto, podała spółka. >>>>

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady odnotował 181,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 153,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Monnari Trade

Monnari Trade odnotowało 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Monnari Trade będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy o przekazaniu wypracowanego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy i jednocześnie zamierza kontynuować skup akcji, podała spółka. >>>>

Monnari Trade prognozuje wzrost powierzchni handlowej swojej sieci w tym roku o 5-10%, ale niekoniecznie przełoży się to na wzrost liczby placówek, poinformował dyrektor ds. finansowych Miłosz Kolbuszewski. Spółka nadal jest zainteresowana akwizycjami. >>>>

Monnari Trade jako główny właściciel marki Femestage Eva Minge zamierza zwiększyć sieć sklepów z 18 do 35-40, wynika ze słów prezesa Monnari Trade Mirosława Misztala. >>>>

Medinice

Z końcem lutego 2018 roku upłynął okres obowiązywania wstępnego porozumienia (Preliminary Memorandum of Understanding) Medinice z holenderską spółką Veritherme Medical. Spółka nie zawarła wiążącej umowy z Veritherme, ale nadal prowadzi rozmowy, podało Medinice. >>>>

Serinus Energy

Serinus Energy zakończył ostateczny montaż i testy modułu do odwadniania glikolu trietylenowego i moduł TEG obecnie jest w drodze do zakładu przetwarzania Moftinu, który zlokalizowany jest w odległości ok. 550 km od obiektów Confind, poinformowała spółka. >>>>

Global Cosmed

Global Cosmed podjął decyzję o zamiarze wszczęcia postępowania sądowego przeciwko AB Industry, mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w zakładzie spółki w Radomiu, podała spółka. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso odnotowało 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019, zakończonym 31 grudnia 2018 r., wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Warimpex

Warimpex i Raiffeisen-Leasing sprzedały na rzecz prywatnego, międzynarodowego inwestora Hotel Dvořák w czeskich Karlowych Warach, poinformował Warimpex. Ustalono, że cena sprzedaży nie zostanie podana do publicznej wiadomości. >>>>

Play Communications

Play startuje z siecią 5G READY - jego sieć 5G READY obejmuje już kilkanaście procent nadajników na terenie całej Polski, podał operator. Sieć 5G READY to ta część sieci operatora, która już dziś wykorzystuje zaawansowane technologie 5G. >>>>

Apator

Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Apator prognozuje 880-920 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem i 72-75 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka. >>>>

Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 96 mln zł w 2019 r. w porównaniu z 47,7 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. >>>>

Apator zakłada, że w 2019 r. sprzeda podobną liczbę liczników energii elektrycznej jak w 2018 r., mimo planów zmiany regulacji dotyczących liczników inteligentnych, poinformował prezes Mirosław Klepacki. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Tauron

Zastosowanie technologii blockchain przy handlu emisjami CO2 to temat hackathonu zorganizowanego w Krakowie przez Tauron. To pierwszy w Polsce blockchainowy hackathon dotyczący branży energetycznej, podała spółka. >>>>

BSC Drukarnia Opakowań

BSC Drukarnia Opakowań jest "na ukończeniu" budowy nowej fabryki, której łączny koszt, bez sprzętu produkcyjnego, wyniesie ok. 25 mln zł. W 2019 r. na nowe maszyny do tego zakładu spółka planuje przeznaczyć ponad 18 mln zł, poinformował wiceprezes Andrzej Baranowski. >>>>

Indeksy

W związku z rewizją roczną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, po sesji 15 marca 2019 r. w portfelach indeksów WIG20 oraz WIG20TR pojawią się Dino Polska i Play, zaś opuszczą je Energa i Eurocash, podała giełda. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje zwiększyć tegoroczny capex wobec nieco ponad 21 mln zł wydatkowanych w ub.r., poinformował wiceprezes Jacek Fotek. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z zadowoleniem przyjęło ogłoszone w dniach 27 i 28 lutego 2019 r. decyzje rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litwy o przystąpieniu po stronie PGNiG do postępowania sądowego zainicjowanego przez spółkę skargą na decyzję Komisji Europejskiej o zawarciu ugody między Komisją Europejską a Gazpromem, podała spółka. >>>>

Energa

Grupy Energa chce mieć łącznie 54 punkty ładowania samochodów elektrycznych do końca 2019 roku, podała spółka. Część z nich ma być stacjami szybkiego ładowania. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen jeszcze w I półroczu br. rozpocznie realizację centrum badawczo-rozwojowego w ramach zaplanowanego na okres do 2023 roku programu rozwoju petrochemii o łącznej wartości 8,3 mld zł, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. >>>>

Mennica Polska

Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica. >>>>

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 136 lokali w ramach jednoetapowej inwestycji Atal Oporów we Wrocławiu. W ośmiu budynkach wielorodzinnych i czterech dwulokalowych domach zaprojektowano łącznie 136 mieszkań. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2020 roku. >>>>

Alior Bank

Alior Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą uzyskania środków z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Przez najbliższe 3 lata bank będzie mógł tym samym zwiększyć efektywność i zakres finansowania tego typu inwestycji, podał Alior. >>>>

Selena FM

Rada nadzorcza Seleny FM powołała w skład zarządu spółki z dniem 1 marca 2019 r. Krzysztofa Domareckiego, któremu powierzono funkcję prezesa oraz Christiana Dölle, który został wiceprezesem ds. marketingu, podała spółka. >>>>

PCC Rokita

Zarząd PCC Rokita wydał pozytywną opinię co do potencjalnej współpracy z Shida Shenghua Chemical Group z siedzibą w Dongying (Chiny), dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do realizacji ewentualnej inwestycji w Brzegu Dolnym, na terenie należącym do spółki, w zakresie produkcji węglanów organicznych, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, podała spółka. >>>>

PKO Bank Polski

Rada nadzorcza PKO Leasing powołała Pawła Pacha na prezesa zarządu, podała spółka. Paweł Pach będzie pełnił funkcję od 4 marca br. >>>>

ML System

ML System otrzymał prawa ochronne na trzy nowe wzory użytkowe dla szyb izolowanych termicznie z wykorzystaniem ultralekkiego szkła z związku z projektem inwestycyjnym Ultra PV, podała spółka. >>>>

ING Bank Śląski

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej. Zmiana polega na rezygnacji ze wskazania wartości minimalnych poziomów współczynników kapitałowych na rzecz wprowadzenia formuły nadzorczej, w związku ze zmiennym poziomem bufora ryzyka systemowego oraz bufora antycyklicznego, a także dopisaniu przesłanki dotyczącej wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, podał bank. >>>>