Rozwój polskiego przemysłu kosmicznego będzie realizowany w sześciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu. To one współtworzyć będą jeden polski inkubator, finansowany przez ESA oraz przez krajowych partnerów konsorcjum. Funkcjonowanie każdego takiego europejskiego konsorcjum planowane jest na pięć lat, rocznie inkubowanych ma być od kilku do kilkunastu start-upów.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

- Dzięki temu porozumieniu udało się zebrać w Polsce największe ośrodki, w których są firmy, instytucje naukowe, gdzie realizuje się najciekawsze projekty z sektora kosmicznego, dzięki temu budujemy dużą siłę aplikując do Europejskiej Agencji Kosmicznej o środki na stworzenie inkubatora technologii kosmicznych – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. – To będzie takie pierwsze miejsce w Europie Środkowej. Budujemy centrum kompetencji, gdzie młode firmy technologiczne i świeżo upieczeni naukowcy będą mogli realizować swoje projekty. Budujemy potencjał, aby nasze produkty mogły być rozpoznawalne na świecie, jak ostatnio kret marsjański, przygotowany przez polską firmę Astronika, który z sukcesem został wyniesiony na powierzchnię Marsa i rozpoczął w lutym prace na powierzchni tej planety.

Konsorcjum tworzą cztery instytucje: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (w roli lidera ESA BIC Poland), Blue Dot Solutions Sp. z o.o. – lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław, Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.

Podobne centra inkubacji uruchomione zostały już w dwudziestu jeden różnych lokalizacjach w siedemnastu krajach europejskich. Inkubatory ESA współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami, które mogą finansować rozwój przedsiębiorstw (m.in. z bankami, funduszami inwestycyjnymi obejmującymi venture capital oraz tzw. aniołami biznesu). Jednocześnie, dzięki bliskiej współpracy z ESA i jej ekspertami, start-upy będą mogły uzyskać wsparcie merytoryczne. ESA BIC przyczynia się do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie wsparcia dla ponad 130 firm w Europie każdego roku. Inkubacja start-upów, w każdym z istniejących ESA BIC, odbywa się na identycznych zasadach. Start-up w procesie inkubacji otrzymuje m.in. dostęp do 50 tys. euro bezzwrotnego wsparcia finansowego.