Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - W ostatnich kwartałach Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) sukcesywnie poprawiał wyniki, a w kolejnych okresach tego roku utrzymany zostanie trend wzrostowy, zapowiedział prezes Bogusław Białowąs.
"Po zakończeniu etapu restrukturyzacji kosztowej, optymalizacji bilansu oraz poprawy pozycji kapitałowej i płynnościowej bank wchodzi w etap zrównoważonego rozwoju biznesu. W ostatnich kwartałach bank sukcesywnie poprawiał wyniki, a w kolejnych okresach tego roku utrzymany zostanie trend wzrostowy. Zgodnie z przyjętą w listopadzie 2018 roku aktualizacją Ramowej Strategii Rozwoju, w 2021 r. bank zrealizuje zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,7% oraz C/I poniżej 47%" - napisał Białowąs w liście do akcjonariuszy.
BOŚ odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej.
Wskaźnik ROE zwiększył się w 2018 r. do poziomu 3,2% z poziomu 2,5% w 2017 r.
Wskaźnik koszty/ dochody na koniec 2018 r. wyniósł 65,3% i zmniejszył się w stosunku do lat ubiegłych wskutek redukcji ogólnych kosztów administracyjnych, podkreślił także prezes.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)