Oferta ZUE za 44,9 mln zł netto wybrana w postępowania Gminy Miasta SzczecinWarszawa, 15.03.2019 (ISBnews) - Oferta ZUE, warta ok. 36,5 mln zł netto (tj. 44,9 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Gminy Miasta Szczecin na "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów", podało ZUE.

Termin realizacji zadania wynosi 450 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, podano.

"Kryteria oceny ofert stanowią:

1) Cena - waga: 60%,

2) Doświadczenie kierownika budowy - waga: 20%,

3) Okres gwarancji jakości na roboty budowlane - waga: 20%" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie oferty w ww. postępowaniu przetargowym zostały złożone powyżej budżetu zamawiającego, podsumowano.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)