Artifex Mundi miał szacunkowo 10,5 mln zł skonsolidowanej straty w 2018 r.


Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Artifex Mundi odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanej straty w 2018 r. przy 20,1 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.
"Zarząd Artifex Mundi [...] w toku prac prowadzących do sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. podjął decyzję o opublikowaniu wybranych skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok 2018, zaprezentowanych poniżej:
1) Przychody ze sprzedaży: 20,1 mln zł;
2) Wynik na działalności operacyjnej: -12,9 mln zł;
3) Wynik netto: -10,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy i mogą odbiegać od finalnych wyników finansowych grupy, które zostaną przedstawione w raporcie rocznym 17 kwietnia 2019 r., podkreślono.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.
(ISBnews)