Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 12,52 mln zł straty neto w 2018 r. przy 36,64 mln zł przychodów, według niezaudytowanych jednostkowych wyników finansowych, podała spółka.
"1. Przychody ze sprzedaży: 36 637 tys. zł,
2. Zysk na sprzedaży: 1 420 tys. zł,
3. Zysk na działalności operacyjnej: 1 985 tys. zł,
3. wynik netto: minus 12 523 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta do raportu rocznego za rok 2018, którego publikacja została przewidziana na 17 kwietnia 2019 roku, podano także.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)