Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zajął wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego Rank Progress w kwocie 9,9 mln zł, tj. kwoty wysokości wierzytelności nieprzekazanej przez spółkę na rachunek organu egzekucyjnego (sprawa spółki zależnej, Progress V), która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami, nie powinna przekroczyć kwoty 12,15 mln zł (odsetki ok. 2,25 mln zł) na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który nie został dostarczony do Rank Progress, podała spółka.
"W dniach 9 stycznia 2019 r. i 11 stycznia 2019 r. Rank Progress S.A. złożył do WSA skargi na postanowienia z dnia 21 listopada 2018 roku i 22 listopada 2018 roku dotyczące odpowiedzialności emitenta za środki Progress V Sp. z o.o. nieprzekazane na rachunek organu egzekucyjnego. Emitent wskazał w szczególności na błędy proceduralne, tj. wskazanie w rozstrzygnięciu postanowienia podmiotu trzeciego, tj. spółki Progress XXV Sp. z o.o. zamiast Rank Progress S.A. (nie było to oczywistą omyłką, a zatem nie podlegało sprostowaniu w formie postanowienia). Dodatkowo emitent wskazał, iż organ błędnie przyjął, że spółka nie zastosowała się do obowiązków wynikających z zajęcia wierzytelności i bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności do Progress V Sp. z o.o., podczas gdy wobec spółki nigdy nie wydano postanowienia o określeniu wysokości nieprzekazanej wierzytelności (wydane zostało ono wobec Progress XXV sp. z o.o.), a nadto, ponieważ pożyczki udzielone spółce były i nadal są niewymagalne, a zatem wobec braku ich wymagalności spółka nie miała podstaw przekazania ww. środków na rachunek organu" - czytamy w komunikacie.
Zdaniem Rank Progress, należy pozytywnie ocenić możliwość uchylenia postanowień wydanych przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i umorzenie postępowania z uwagi na błędy proceduralne popełnione przy wydaniu ww. postanowień oraz brak wymagalności pożyczek wobec Progress V (będą wymagalne po 31.12.2020 r.), podsumowano.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
(ISBnews)