P.A. Nova miała 17,67 mln zł zysku netto, 34,91 mln zł zysku EBIT w 2018 r.


Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 17,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,91 mln zł wobec 35,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r. wobec 248,03 mln zł rok wcześniej.
"Ubiegły rok postawił [...] przed wszystkimi graczami na tym rynku istotne wyzwania w postaci gwałtownie wzrastających kosztów materiałów, usług, a przede wszystkim niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Te trudności obserwowane przez wszystkich uczestników rynku wpłynęły i na naszą Grupę. Skutkowały one obniżeniem w stosunku do ubiegłych lat średniej marży na kontraktach i utrudniły sprawną ich realizację. PA Nova jako spółka dominująca jest jedynym podmiotem grupy aktywnym w tym segmencie rynku i te trudności odbiły się na jednostkowych wynikach spółki w 2018 r. Sytuacja na rynku budowlanym w naszej ocenie ustabilizowała się jednak już na tyle, że patrzymy na wszystkie obecnie realizowane i negocjowane kontrakty z większym spokojem, przewidując w szybkiej perspektywie powrót do dodatniej rentowności na działalności budowlanej" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 2,95 mln zł wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który w połowie 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)