"Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej […] za lata 2015-2018 wyniósł:

w 2015 roku: deficyt 48 703 mln zł,
w 2016 roku: deficyt 41 614 mln zł,
w 2017 roku: deficyt 30 404 mln zł,
w 2018 roku: deficyt 7 987 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na początku kwietnia br. GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2018 roku 0,4% PKB wobec 1,5% - po rewizji - rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Deficyt będzie niższy, ale rząd szykuje wyższą akcyzę na alkohol i papierosy