ZPC Otmuchów ma przedwstępną umowę sprzedaży aktywów nieoperacyjnych


Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - ZPC Otmuchów zawarł ze spółką NICRE umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Gorzyczkach za 4 mln zł netto, podały ZPC. Nieruchomość została zakwalifikowana jako aktywa przeznaczone do sprzedaży z uwagi na niewykorzystywanie w działalności operacyjnej.
"Kupujący zobowiązał się w umowie przedwstępnej do wpłacenia zadatku w kwocie 400 000 zł netto tj. 492 000 zł brutto w terminie do 21 maja 2019 r. Emitent przeniesie własność nieruchomości na kupującego w terminie do 15 lipca 2019 roku pod warunkiem zapłaty na rzecz emitenta całej kwoty" - czytamy w komunikacie.
Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych wynosiła na dzień 7 maja 2019 roku ok. 2 mln zł, podano także.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)