Ultimate Games może rekomendować min. 75% jedn. zysku netto na dywidendę


Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zamierza regularnie rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy, podała spółka. Rekomendacja ma obejmować kwotę min. 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w przypadku gdy planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier, a po wypłacie dywidendy w kasie pozostanie wystarczająca ilość gotówki na nowe inwestycje i pokrycie kosztów wytworzenia gier.
"Polityka dywidendowa spółki na przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:
- osiągnięty przez spółkę w danym roku obrotowym poziom zysku netto;
- potrzeby inwestycyjne - w tym głównie inwestycje w tworzenie nowych zespołów deweloperskich" – czytamy w komunikacie.
W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, zarząd kierując się maksymalizacją wartości akcji, może w poszczególnych latach rekomendować odmienny poziom dywidendy od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej, podano także.
"Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem spółki, w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do walnego zgromadzenia, które nie jest związane rekomendacją zarządu. Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez walne zgromadzenie na poziomie niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej" – czytamy dalej.
Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.
(ISBnews)