Rank Progress miał 0,31 mln zł zysku netto, 4,07 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 4,07 mln zł wobec 8,73 mln zł zysku rok wcześniej. "Mniejszy zysk na działalności operacyjnej był spowodowany słabszym wynikiem na nieruchomościach, który wyniósł 0,7 mln zł, wobec 4,5 mln zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego" - podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,59 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł rok wcześniej.
"Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do grupy, które wyniosły 12,7 mln zł. Na koniec I kwartału 2019 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,1 tys. m2 i wartości godziwej 496 mln zł" - czytamy w raporcie.
Grupa wypracowała dodatni cashflow z działalności operacyjnej na poziomie 4,8 mln zł. Na koniec pierwszego kwartału na kontach Grupy Kapitałowej Rank Progress znajdowało się 11,1 mln zł gotówki, z czego 8,5 mln zł stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych. W ciągu kwartału Grupa Rank Progress suma zobowiązań i rezerw minimalnie wzrosła o 3,6 mln zł do kwoty 427,0 mln zł. Dźwignia finansowa grupy utrzymała się na tym samym poziomie 54%. Wartość nieruchomości inwestycyjnych w ciągu pierwszego kwartału 2019 roku wzrosła o 0,8 mln zł, do kwoty 578,2 mln zł, natomiast wartość zapasów praktycznie nie zmieniła się i wynosiła 84,0 mln zł, wymieniono w raporcie.
"W najbliższym roku planowane są prace przygotowawcze przy projektach handlowych w Olsztynie, Terespolu, Skarżysku Kamiennej i Warszawie. Alternatywnie dla nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej analizowana jest również sprzedaż całego gruntu. Dodatkowo prowadzone będą prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Aby obniżyć zadłużenie grupy oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji emitent prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania. Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 63,5 ha i wartości rynkowej 281,5 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 5,47 mln zł wobec 4,48 mln zł straty rok wcześniej.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)