Z informacji przekazanych PAP przez Urząd do spraw Cudzoziemców wynika, że liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt osiągnęła w województwie małopolskim 40 tys. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, a głównym powodem migracji - chęć podjęcia pracy.

UdSC poinformował, że ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie małopolskim ma 20,8 tys. Ukraińców, 1,5 tys. Rosjan, 1,4 tys. Włochów, 1,3 tys. Białorusinów oraz niespełna tysiąc obywateli Indii.

64 proc. wszystkich cudzoziemców w Małopolsce z ważnymi zezwoleniami na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20–39 lat, a około 20 proc. w przedziale 40-59 lat. 24 tys. cudzoziemców stanowią mężczyźni (60 proc.).

Reklama

"Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy - maksymalnie do 3 lat (58 proc.), zarejestrowany pobyt obywatela UE (23 proc.) oraz zezwolenia na pobyt stały (15 proc.)" - wyjaśnia Jakub Dudziak z UdSC.

Dla porównania: w całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt ma około 396 tys. cudzoziemców. Najwięcej w województwie mazowieckim - około 116 tys. osób. Na kolejnych miejscach są woj. małopolskie (40 tys. osób), dolnośląskie (32 tys.) i wielkopolskie (31 tys. osób).

Dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.

Urząd do spraw Cudzoziemców przypomina, że cudzoziemcy, którzy chcą się osiedlić i zalegalizować pobyt w Polsce, składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują odpowiednie dokumenty. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw Unii Europejskiej.

>>> Czytaj też: Lista najlepszych miejsc pracy w Europie. Wśród nich 10 firm działających w Polsce