Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w kwietniu br. o 10,3% r/r do 19 440 mln euro, zaś import wzrósł o 8,7% r/r do 19 161 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 279 mln euro wobec 589 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.
"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 83,3 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4 mld zł, tj. o 12,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano wzrost sprzedaży za granicę akumulatorów elektrycznych stosowanych w pojazdach drogowych, samochodów dostawczych, wyrobów tytoniowych i komputerów. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2018 r. zwiększyła się o 8,2 mld zł, tj. o 11,1% i osiągnęła poziom 82,2 mld zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu importu nowych samochodów osobowych, aparatów telefonicznych, części motoryzacyjnych oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. import nieznacznie przewyższył eksport" - napisano w komentarzu banku centralnego.
Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,3 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2018 r. wzrosły o 1,3 mld zł, tj. o 6,7%. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 5,9%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,4 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,0 mld zł), usług transportowych (2,9 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,5 mld zł), podano także.
(ISBnews)