Cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data ustalona na 147,61 mln zł


Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza ABC Data zaakceptowała cenę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. w kwocie 147,61 mln zł, podała spółka. Według podpisanej w grudniu ub.r. umowy ramowej między ABC Data ALSO Holding AG oraz Roseville Investments (BidCo), wstępna cena sprzedaży ABC Data wynosiła 141,1 mln zł, a cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data Marketing - 35 mln zł.
"Rada nadzorcza ABC Data S.A. w dniu dzisiejszym zaakceptowała cenę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. w kwocie 147 614 784 zł. Strony uzgodniły, że zawarcie umów sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. oraz ABCD Marketing nastąpi w dniu 1 lipca 2019 r."- czytamy w komunikacie.
ABC Data poinformowało o zawarciu umowy zmieniającej (tzw. amendment agreement) do umowy ramowej z dnia 21 grudnia 2018 r.
Na podstawie umowy zmieniającej, do umowy ramowej przystąpiła ABCD Marketing - spółka zależna ABC Data S.A. - w zakresie sprzedaży jej przedsiębiorstwa na rzecz BidCo, podano w komunikacie.
"Strony w umowie zmieniającej potwierdziły, że doszło do spełnienia się lub zrzeczenia się przez uprawnione podmioty warunków, od których uzależnione było zawarcie przez ABC Data S.A. oraz jej spółkę zależną - ABCD Marketing, umów sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. i ABCD Marketing do BidCo. W szczególności, ABC Data S.A., przy udziale BidCo, zawarła z instytucjami finansowymi, bankami, ubezpieczycielami oraz firmami faktoringowymi porozumienia o warunkowym przeniesieniu praw i obowiązków z umów dotyczących finansowania działalności ABC Data S.A. w celu zapewnienia przedłużenia finansowania dla BidCo" - czytamy dalej.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)