Proponujemy wprowadzenie natychmiastowego policyjnego nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej i uproszczone postępowanie sądowe, po to, by ofiary przemocy domowej nie musiały opuszczać miejsca zamieszkania - powiedział w czwartek wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Resort Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy przewidujący rozwiązania przeciwdziałające przemocy domowej. Podczas konferencji prasowej w czwartek wiceminister Romanowski przedstawił główne założenia reformy. "Proponujemy wprowadzenie policyjnego oraz sądowego nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się sprawcy przemocy do mieszkania i jego otoczenia. W ten sposób to nie ofiary będą musiały uciekać z mieszkania, ale to sprawcy będą zmuszeni do jego opuszczenia" - wskazał.

Jak dodał, policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy będzie "natychmiast wykonalny". "Dotyczy to sytuacji, gdy sprawca stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Już momencie interwencji funkcjonariusz będzie oceniał, czy sprawca stwarza takie zagrożenie. Jeśli tak to zostanie wydany nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy" - dodał.

Reklama

Dodał, że nakaz policji będzie wydawany na 14 dni. Policjanci będą też zobowiązani do regularnej kontroli, czy sprawca stosuje się do takiego zakazu.

Wiceminister podkreślił, że drugi etap zmian w przeciwdziałaniu przemocy domowej to zmiany w postępowaniu sądowym. "W czasie 14 dni sprawca będzie odizolowany od ofiary i ofiara będzie mogła w tym czasie złożyć wniosek do sądu o wydanie sądowego postanowienia opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się" - dodał.

Romanowski zaznaczył, że będzie to postępowanie cywilne. "Przewidujemy tutaj wprowadzenie odrębnego postępowania cywilnego, związanego z sądowym nakazem opuszczenia mieszkania. To postepowanie odrębne będzie miało szereg uproszczeń. Dzięki temu sprawa będzie załatwiona szybko" - podkreślił wiceszef MS.

Jak powiedział, pisma procesowe będą mogły być doręczane za pośrednictwem policji. "Sąd będzie miał miesiąc na rozstrzygnięcie sprawy w danej instancji, a orzeczenia będą natychmiast wykonalne" - zaznaczył.

Propozycja resortu przewiduje również zwolnienie ofiar przemocy z kosztów sądowych.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, ofiara przemocy, na etapie postępowania sądowego będzie mogła złożyć wniosek o zabezpieczenie. Sąd będzie musiał rozstrzygnąć ten wniosek w ciągu 48 godzin, po to, żeby po upływie policyjnego nakazu sprawca nie mógł wrócić do mieszkania.

Romanowski dodał też, że projekt przewiduje wprowadzenie nowego wykroczenia. Przewidziany jest areszt, ograniczenie wolności albo grzywna dla sprawcy, który nie stosuje się do zakazu lub nakazu opuszczenia mieszkania lub zbliżania się.

>>> Czytaj też: Wyjście na wolność „Krakowiaka” ujawniło poważną lukę w instytucji świadka koronnego